Se na casa hai algún rapaz ou rapaza con ansias de aventura e quere probar a divertirse nas nosas actividades, por favor, cubride o seguinte formulario para que poidamos saber do voso interese e mandarvos información.

Prazas dispoñibles curso 2018/19

Por favor, se están intersados en que seus rapaces ou rapazas participen no noso grupo poden encher o formulario de preinscrición, que figura máis abaixo, co que construiremos a lista de espera para a nova tempada (dende outubro de 2018 ata agosto de 2019)

Cotas

Todo o noso persoal é estritamente formado por voluntarias e voluntarios polo que os custes que temos son baixos, pero hai determinados gastos (seguros, formación de scouters, materiais para as actividades, etc.) que requiren que teñamos que cobrar unha pequena cota que nos permita cubrilos. Campamentos e algunha actividade especial se cobrarían a parte. En canto a cota podes optar entre:

  • ORDINARIA. Trimestre natural = 45,00 euros
  • SOLIDARIA. Trimestre natural = 55,00 euros

A cota solidaria é un instrumento voluntario que nos permite crear un pequeno fondo para cubrir a participación de rapazas e rapaces en risco de exclusión social cuxas familias non poden custearse, en todo ou en parte, a participación dos seus fillos/as. Por suposto teredes información clara, como do resto das contas, do uso que daremos a estes fondos.

Anótate para recibir máis información

Por favor, deixa os teus datos de contacto cubrindo o formulario para que poidamos contactar contigo. Este formulario non te compromete. A súa finalidade e soamente recabar datos de contacto de persoas interesadas e así poder enviarlle información máis detallada.