formación scout para persoas voluntarias

EcoFormación para iniciarse no mundo scout

/
Estamos organizando unha actividade para adultos na que presentar…
campamento de inverno no Xurés

EcoCampamento Scout ... en marcha!

/
Un novo comezo de rolda e novas aventuras empezan a xurdir e…