Plantando as tendas despois de moito tempo

/
Levábase tempo sen se celebrar unha saída (de campo) coma…